Joel Ejdesjo_Profile

Joel Ejdesjö

Analyst

Jag började på Clearwater 2022 efter att ha tagit min examen från Handelshögskolan i Stockholm. Efter att jag började på firman har jag haft förmånen att arbeta på åtskilliga transaktioner inom flertalet olika sektorer, såsom industri, företagstjänster och TMT. Ett urval av transaktioner som jag har varit involverad i inkluderar det snabbväxande IT-konsultbolaget Agreat som såldes till Broviken samt försäljningen av skolplattformen Vklass till Visma. Innan jag började på Clearwater och parallellt med mina studier gjorde jag ett antal internships inom Private Equity, Corporate Finance och Debt Advisory på Orlando Capital, SEB Corporate Finance, Infranode och Teal Capital, där jag var involverad i investeringar och transaktioner inom en mängd olika branscher. Jag har både kandidat- och masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot finans.

Want to connect with Joel? +46 76 847 77 87 joel.ejdesjo@clearwatercf.com Connect